Algúns fitos singulares

Son moitas as teselas que foron conformando a identidade da Xunta de Galicia. Desde o establecemento da autonomía para Galicia en 1978 e a aprobación do Estatuto de autonomía en 1981 ata a aprobación da Lei de transparencia en 2016, púxose en marcha unha serie de fitos que sosteñen os diferentes sectores da súa actividade. Entre todas, axudaron a definir a Xunta como é e a trazar o noso futuro común. Mencionamos a continuación algúns destes fitos senlleiros.

8 / 62