Oficinas de Correos

Existen oficinas de Correos nos seguintes edificios administrativos:

  • Santiago de Compostela: San Caetano
  • A Coruña: Monelos
  • Lugo: Ronda da Muralla
  • Pontevedra: Mª Victoria Moreno
  • Vigo: Concepción Arenal
60 / 62