Plan xeral de xestión e mellora da calidade 2021-2023

icona

O Plan xeral de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico de Galicia abrangue a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades públicas instrumentais previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Este Plan desenvolverá medidas prioritarias estruturadas arredor destes dez eixos de actuación:

  • Eixo 1: Funcionamento dos servizos públicos
  • Eixo 2: Xestión da calidade e instrumentos de mellora da calidade
  • Eixo 3: Racionalización e simplificación de procedementos administrativos
  • Eixo 4: Contratación administrativa
  • Eixo 5: Xestión do persoal
  • Eixo 6: Transparencia
  • Eixo 7: Información e atención á cidadanía
  • Eixo 8: Participación cidadá
  • Eixo 9: Integridade institucional
  • Eixo 10: Difusión e comunicación
12 / 62