MANUAL DE ACOLLIDA
Acceso ferramentas

HTML acceso ferramenta

Ferramenta publicada na Intranet. É unha ferramenta que permite ás/aos empregadas/os públicas/os rexistrar a hora de entrada e a hora de saída desde o seu posto de traballo.

Ferramenta con imaxe xenerica circular É unha ferramenta que permite ás/aos empregadas/os públicas/os rexistrar a hora de entrada e a hora de saída desde o seu posto de traballo.

Ferramenta con imaxe xenerica rectangular É unha ferramenta que permite ás/aos empregadas/os públicas/os rexistrar a hora de entrada e a hora de saída desde o seu posto de traballo.