Integridade institucional

A Xunta de Galicia conta cun Programa de integridade institucional e prevención de riscos de xestión, aprobado o 26 de maio de 2021 polo Consello da Xunta de Galicia, entendido como un compromiso da Administración autonómica de Galicia coa integridade e a busca dunha acción exemplar e responsable dos altos cargos e de todo o seu persoal.

Programa de integridade institucional supón a materialización do afianzamento da política institucional de integridade da Xunta de Galicia, que se enfoca desde unha perspectiva global.

Así mesmo, a Xunta de Galicia aprobou o 10 de decembro de 2021 o seu Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude, revisado e actualizado o 19 de marzo de 2023, que se completa cos plans de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude das distintas consellerías.

11 / 62