Oficina Técnica

A Xunta de Galicia dispón dun Servizo de Xestión de Infraestruturas Administrativas, coñecido como Oficina Técnica, que conta con unidades nos edificios administrativos da Coruña e de Pontevedra e dúas seccións en Lugo e Vigo.

A Oficina Técnica presta os seguintes servizos:

  • A emisión da tarxeta de empregado/a público e renovación do certificado dixital.
  • O acceso ao garaxe de funcionariado e persoal laboral da Xunta de Galicia en San Caetano.
  • A tramitación das autorizacións de acceso aos edificios administrativos de empresas e persoal externo.
  • A reserva de salas e salóns de uso común.
  • Mantemento: incidencias nas instalacións e mobiliario.
  • Incidencias de limpeza e xardinería.
58 / 62