Organigrama

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá estar en condicións de proporcionar á Xunta de Galicia o asesoramento e apoio en función dos tipos de riscos nela existentes. Ademais deben crear os seus propios servizos o Sergas (centros sanitarios) e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (só para os centros docentes).

 1. SUBDIRECCIÓN XERAL DE SERVIZOS TRANSVERSAIS
  1. SECRETARÍA XERAL TÉCNICA - VICEPRESIDENCIA E C. DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
   1. SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
    1. XEFATURA DE SERVIZO

     2 xefaturas de sección
     1 técnico/a PRL (grupo I)
     1 técnico/a PRL (grupo B)
     2 xefaturas de grupo (intermedio)
     1. SERVIZOS CENTRAIS

      2 xefaturas de sección
      1 técnico/a PRL (grupo I)
      1 técnico/a PRL (grupo B)
      2 xefaturas de grupo (intermedio)
     2. A CORUÑA

      2 xefaturas de sección
      1 técnico/a PRL (grupo B)
      1 xefaturas de grupo (intermedio)
     3. LUGO

      1 xefatura de sección
      1 xefatura de grupo (intermedio)
     4. OURENSE

      1 xefatura de sección
      1 xefatura de grupo (intermedio)
     5. PONTEVEDRA

      1 xefaturas de sección
      1 técnico/a PRL (grupo B)
      1 xefaturas de grupo (intermedio)