Os nosos datos

Somos unha organización con forte presenza en todo o territorio de Galicia. O noso obxectivo fundamental é prestar o mellor servizo posible á cidadanía galega. Os trazos básicos que nos definen son estes:

  • Temos 2.000 centros de servizos
  • Contamos con 90.000 empregados/as públicos/as
  • Estamos presentes en máis de 300 localidades
  • Servimos a preto de tres millóns de persoas
  • Dispomos dun orzamento consolidado de 14.167.171.153 euros
  • Destinamos sete de cada dez euros a educación, sanidade e políticas sociais de familia, infancia, xuventude, inclusión, maiores e dependencia.
7 / 62