Peche

Esta guía pretendeu presentarche a institución á que te acabas de incorporar, a súa organización interna, os teus dereitos e deberes como membro do seu cadro de persoal e as principais pautas de comportamento que esperamos de ti nas relacións de traballo que vas desenvolver. A partir de agora, serán os teus compañeiros e compañeiras os/as que colaborarán na túa adaptación ao novo posto de traballo.

Ademais, o servizo de recursos humanos estará ao teu dispor para responder cantas cuestións che xurdan en materia de persoal. Entre todos/as, faremos que a túa chegada sexa o máis gratificante e doada posible. Estou seguro de que co teu compromiso e dedicación faremos da Xunta unha organización cada vez máis aberta e dedicada a todos os galegos e galegas.

62 / 62