Portal do empregado público

O Portal do empregado público, máis coñecido como PortaX, é unha das ferramentas máis utilizadas polo persoal debido a que lles permite aos empregados e empregadas públicas acceder electronicamente á información e aos servizos máis habituais relativos á súa condición de persoal desta Administración.

A través del, pódese ver o expediente electrónico persoal, solicitar as vacacións ou o recoñecemento médico anual, consultar as nóminas, as fichaxes ou a normativa sobre xestión de persoal, entre outros servizos.

Ligazóns relacionadas
40 / 62