Recursos lingüísticos

Unha das liñas de acción da Xunta de Galicia é a promoción do uso da lingua galega, para o cal forma e dota de ferramentas ao conxunto dos/as empregados/as. As competencias lingüísticas deste colectivo son determinantes para avanzar no proceso de normalización, pois a comunicación administrativa constitúe unha forma básica na relación entre a Administración e a cidadanía.

Neste espazo figuran aquelas ferramentas tecnolóxicas que facilitan a aprendizaxe, a resolución de dúbidas ou os procesos de traballo en galego e que a Xunta desenvolveu ou apoiou co obxecto de converter os seus escritos en exemplos referenciais de calidade.

icona

Buscatermos. Base de datos de léxico galego especializado. Corpus terminolóxico de máis de 150.000 rexistros das áreas especializadas máis diversas (ciencias da saúde, dereito, botánica, zooloxía, educación, historia, xeografía...).

icona

Dicionario xurídico de galego en liña. Escolma de entradas en galego normativo de conceptos esenciais do dereito, información crítica sobre a lexislación vixente en España e termos e institucións propias do dereito civil de Galicia.

icona

Digalego. Dicionario en liña con máis de 65.000 entradas que seguen as regras ortográficas e morfolóxicas acordadas pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega en xullo de 2003, e que toma como base léxica o VOLGa.

icona

Galgo. Corrector gramatical en galego. Soluciona erros que se poden atopar en textos escritos en galego, sexan de carácter ortográfico ou léxico.

icona

Tradutor Gaio. Novo tradutor automático de textos, documentos e webs para o persoal da Administración Autonómica, as entidades locais e o persoal de Xustiza en Galicia. Fai traducións entre varios pares de linguas: galego, castelán, portugués, inglés, francés e catalán.

icona

Tradutor da Xunta (versión antiga). Permite traducir en liña textos breves, páxinas web e documentos. Esta ferramenta realiza traducións de galego a castelán, inglés, francés e catalán, e viceversa.

icona

WikiDOG. Manual de estilo do Diario Oficial de Galicia. Recolle normas de aplicación nos textos do DOG e nas demais publicacións institucionais; en particular, nas de formato papel e electrónico, nos materiais informativos dos gabinetes de comunicación e nas webs.

icona

Novos manuais de linguaxe xurídica e administrativa. Ofrécense estes manuais como guía formativa e de autoformación, así como para mellorar a calidade dos escritos administrativos.

47 / 62