Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá estar en condicións de proporcionar á Xunta de Galicia o asesoramento e apoio en función dos tipos de riscos nela existentes. Ademais deben crear os seus propios servizos o Sergas (centros sanitarios) e a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional (só para os centros docentes).

Contacto

Edificios administrativos - San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 544 900 / Fax: 981 544 935
Correo electrónico: prevencion.riscos.laborais@xunta.gal

49 / 62