Servizo médico

A Xunta de Galicia conta con servizos médicos, que prestan asistencia médica e proporcionan prescricións facultativas, nos seguintes edificios administrativos:

  • Santiago de Compostela: San Caetano e San Lázaro
  • A Coruña: Monelos
  • Lugo: Ronda da Muralla
  • Pontevedra:  Mª Victoria Moreno
  • Vigo: Concepción Arenal
59 / 62