Redución de xornada

O persoal empregado público ten dereito á redución da xornada de traballo nos seguintes casos:

  • adaptación progresiva da xornada laboral para tratamentos oncolóxicos
  • garda legal, menor 12 anos, persoa maior (especial atención) ou discapacidade
  • redución xornada de traballo por interese particular (máximo 1/3)
  • coidado dun familiar de 1o grao (redución -50%- 1 mes)
  • coidado de fillos menores afectados por cancro ou enfermidade grave
  • coidado dun familiar (redución por horas)
  • violencia contra a muller.